Trelastprisene faller videre og alle andre kategorier øker i pris

Av: Olav Pekeberg, 5. desember 2021

Topp-250 indeksen

Topp-250 indeksen til Plankepriser nådde en topp tidlig i august (se den første grafen nedenfor). Gjennom høsten har det vært et vedvarende prisfall, kun avbrutt av et lite prishopp i den generelle prisøkingen 1. oktober. Topp-250 indeksen er vektet for de 250 mest solgte byggevarene i Norge, og trelast er tungt representert i indeksen. Derfor trekker fallet i trelastprisene indeksen nedover, selv om alle andre produktkategorier øker i pris. På tross av høstens prisfall er topp-250 indeksen opp 31,1% i år.

Betydelig prisøking i flere produktkategorier

Som vi ser i den andre grafen nedenfor har trelastprisene falt 4,6% siden 1. september, mens alle andre kategorier øker i pris. I forhold til prisøkingene vi har sett på trelast det siste året virker disse økingen nærmest beskjedne. Men i et historisk perspektiv er det viktig å ha med seg at dette er en betydelig prisoppgang. Steinprodukter er opp 17,2%, takprodukter er opp 12,9% og festemidler er opp 11,9% siden 1. september. Vær oppmerksom på at denne analysen inkluderer alle varene i kategoriene, i motsetning til topp-250 indeksen som kun dekker de 250 viktigste byggevarene.

Trelast: Konstruksjonsvirke faller mest

Det er verdt å ta et lite dypdykk i trelasten, siden det er en viktig kategori og også den eneste kategorien som har prisfall i høst. I den tredje grafen ser vi at prisfallet drives av konstruksjonsvirke, forskaling og lekter. Av viktige underkategorier som fortsatt øker i pris finner vi limtre og panel.

Er inflasjonen vedvarende eller forbigående ?

Byggevarebransjen var tidligst ute med betydelige prisøkinger som følge av covid. Nå har mange andre bransjer kommet etter, og den generelle inflasjonen er på vei oppover i samfunnet. Det meldes om rekorder i USA og hele EU. Mange stiller seg spørsmålet om inflasjonen er av forbigående karakter eller om den vil vedvare. Noen bekymrer seg også for hyperinflasjon. Økte priser gir naturligvis fine marginer for bedriftene, men på lang sikt ønsker de fleste stabilitet og sikkerhet. Faren er at de økte prisene fører til volumfall, og i verste fall stagflasjon. Plankepriser skal ikke spå fremtiden i den generelle økonomien, men prisfallet på trelast kan kanskje være en pekepinn på at inflasjonen ikke har gått vedvarende av hengslene. Hvis det er korrekt, så er det en god ting.

Har dere full kontroll på prisbildet?

Stadig flere av byggevarekjedene og -produsentene benytter proffmodulene i Plankepriser for å ha full oversikt over prisnivå og konkurransesituasjonen i byggevarer. Det har aldri vært viktigere å ha kontroll på prisene enn det er nå. Med de kraftige svingningene er risikoen stor for å bomme på markedsprisen, enten om man er for sen til å øke prisene eller man blir utkonkurrert på pris. Plankepriser benyttes til aktiv prissetting og gir deg full kontroll på situasjonen. Ta kontakt med oss om du ønsker å høre hvordan vi hjelper kundene våre.

Hva kan vi forvente fremover?

Alle er spente på hvordan byggevareprisene og salgsvolumene skal utvikle seg fremover. Tidligere i høst gjennomførte Plankepriser en undersøkelse blandt produsenter og byggevarekjedene for å høre hva de tror om prisutviklingen frem mot sommeren 2021. Resultatet kan du lese her.

Motta nyhetsbrev fra Plankepriser

Plankepriser sitt nyhetsbrev er for deg som ønsker innsikt om byggevarebransjen i Norge. Vi analyserer priser, produkter og dagsaktuelle temaer om byggevarer. Det kommer vanligvis ett til to nyhetsbrev i måneden og du kan melde deg av når som helst. Vi deler ikke e-post adressen din med noen andre.

* påkrevd felt