Pris- og volumprognose for byggevarer

Fra Q4-2021 til Q2-2022

Av: Olav Pekeberg, 26. oktober 2021

Plankepriser har de siste ukene gjennomført en spørreundersøkelse for å få svar på det alle lurer på: Hva skjer med byggevareprisene fremover?

Vi har fått inn svar fra toppledelsen (CEO og direktørnivå) og kategorisjefer hos nesten alle byggevarekjedene og flere av de store produsentene. Disse menneskene sitter tett på informasjon og beslutninger, og har gode forutsetninger for å mene noe om:

  • Forventet prisutvikling for trelast

  • Forventet prisutvikling for øvrige byggevarer (alt annet enn trelast)

  • Forventet volumutvikling for alle byggevarer (fysisk volum, ikke NOK omsetning)

Vi har spurt respondentene om de tror prisene og volumet skal øke ↑, holde seg stabilt → eller falle ↓ i de tre neste kvartalene, fra Q4-2021 til Q2-2022. Svarene ser du i grafene nedenfor. Det er viktig å understreke at dette er kvalifisert gjetning, og ikke vedtatte fremtidige priser.

Prisutvikling trelast

Det er stor enighet om at trelast kommer til å falle i pris, og at fallet vil tilta de neste tre kvartalene. De lysegrå kulene i grafen nedenfor viser hvor stor andel av respondentene som har svart de ulike alternativene, og den grønne linjen er gjennomsnittlig forventning. Som vi ser faller den mer og mer i de nete tre kvartalene. I Q2-2022 (april, mai. juni) tror flertallet av respondentene at prisene skal mer enn 5% ned fra dagens nivå. I en normalsituasjon vil det tilsvare et vesentlig prisfall, men sett opp prisdoblingen som har vært på trelast det siste året er det naturlig med en korrigering nedover.

Prisutvikling øvrige byggevarer (ikke trelast)

Snittet av respondentene tror at øvrige byggevarer skal opp i pris nå i Q4-2021, og at disse prisene skal falle noe tilbake de to første kvartalene i 2021. Men ikke under nivåene før 1. oktober 2021. Det er viktig å merke seg at respondentene her er mer spredte i sine spådommer (de grå kulene er mindre sentrerte).

Salgsvolum for alle byggevarer

Det er en forventning om at salgsvolumet av byggevarer kommer til å falle, og være under normalnivåene i alle de neste tre kvartalene.

12. oktober i år rapporterte vi den faktiske prisutviklingen på byggevarer: Trelast faller i pris, og alle andre kategorier øker i pris. Dette stemmer godt med forventningene til respondentene i denne undersøkelsen, men prisene på øvrige byggevarer har så langt økt mer enn forventet. Hva tror du vil skje med salgsvolumene, vareleveransene fra utlandet og byggevareprisene? Registrer deg nedenfor for å motta nyhetsbrevene våre, så er du først til å motta innsikten fra Plankepriser.

Motta nyhetsbrev fra Plankepriser

Plankepriser sitt nyhetsbrev er for deg som ønsker innsikt om byggevarebransjen i Norge. Vi analyserer priser, produkter og dagsaktuelle temaer om byggevarer. Det kommer vanligvis ett til to nyhetsbrev i måneden og du kan melde deg av når som helst. Vi deler ikke e-post adressen din med noen andre.

* påkrevd felt