Amazon med svært lave priser på el-verktøy

Billigst på 29 av 50 produkter

Av: Olav Pekeberg, 12. oktober. 2020

Sammenligning av Amazon Tyskland mot norske nettbutikker og byggevarekjeder

Som en forberedelse på Amazon sitt inntog i Skandinavia har vi gjort en målrettet prissammenligning for el-verktøy. Vi har plukket ut de 50 mest populære el-verktøyene på www.plankepriser.no og sammenlignet prisen mot Amazon sin nettbutikk i Tyskland. Det er naturligvis to ulike markeder og ikke en perfekt sammenligning, men det gir en pekepinn på hvilket prisnivå Amazon kan komme til å operere med i Skandinavia. Vi har valgt å sammenligne prisene mot Amazon Tyskaland, fordi denne butikken geografisk er nærmest Skandinavia. Man kan anta at Amazon får høyere driftskostander (hovedkontor og distribusjon) i Skandinavia enn i Tyskland, men produktene kommer fra samme leverandører og det er ingen grunn til å tro at Amazon får noe dårligere innkjøpsbetingelser her enn andre steder.

Amazon er billigst på 29 av 50 produkter

For 29 av de 50 el-verktøyene vi har sjekket prisene på er Amazon billigere enn noen norsk tilbyder. Det er verdt å merke seg at Amazon virker å kjøre en differensiert prisstrategi. For en del produkter ligger de midt på treet mot norske priser, mens i de fleste tilfellene hvor de er billigst er prisene også vesentlig lavere enn i Norge. Fra dette kan vi anta at Amazon jobber aktivt med prising, og setter prisen basert på hva markedet er villig til å betale heller enn en kost-pluss prising i forhold til innkjøpspris.

Hvordan møte konkurransen fra Amazon?

De fleste anerkjenner Amazon som en tøff konkurrent. Her er våre tre forslag til hvordan byggevarehandelen i Norge kan møte den.

  • Forhandle med leverandører 📉 Amazon har stor makt overfor leverandørene sine, med enorme internasjonale volumer. Og de er nådeløse i jakten på lavere priser. Det betyr at de som konkurrerer med Amazon også må sette seg ned med de samme leverandørene og sørge for bedre betingelser. På lang sikt er heller ikke leverandørene tjent med å forholde seg til en stadig mer dominerende aktør, slik som Amazon er. Det betyr at det også er i leverandørenes interesse at alle kan konkurrere på like vilkår.

  • Øke konkurransen på "netthandelsvarer" 🛒 Som vi så på i forrige artikkel om Amazon og byggevarer er Amazon først og fremst en konkurrent innen verktøy (både el- og håndverktøy), malerutstyr, festemidler, elektroutstyr, VVS-utstyr og boligrelatert "isenkram". Det betyr at det største prispresset fremover vil komme i disse kategoriene. Et fornuftig mottrekk mot Amazon kan da være å spisse prisene i disse kategoriene.

  • Aktiv prising 📐 En vanlig prismodell er kost-pluss, med et fast påslag på egne innkjøpspriser. Dette er en rask og enkel måte å sette priser på, men det er også den eneste fordelen med denne metoden. I realiteten har man da outsourcet prisingen til egne leverandører, og de sitter enda et hakk vekk fra kundene. Prisen man kan oppnå er mye mer avhengig av hva markedet er villig til å betale enn hva leverandørene er villige til å selge for. Moderne og fremoverlente aktører utnytter dette til fulle. Med økt digitalisering og netthandel er det både viktigere og enklere å treffe riktig på pris ved hjelp av avanserte prisverktøyer. De som ønsker å ta opp kampen mot Amazon bør ha dette høyt på agendaen fremover.

Prissammenligning for topp 50 el-verktøy

Nedenfor ser vi en prissammenligning for de 50 mest populære el-verktøyene på www.plankepriser.no. Prisene til norske byggevarekjeder og nettbutikker er representert med små sorte kuler, og det grå feltet viser prisbåndet som eksisterer i Norge. Amazon sin pris er indikert med logoen til Amazon. I tilfeller hvor Amazon er billigere enn noen tilbyder i Norge er det en rød stiplet strek ned fra den laveste prisen i Norge.

Prisene til Amazon er regnet om fra EUR til NOK med vekslingskurs 10,87 og justert opp fra 17% til 25% moms. Klikk på produktnavnet for å se aktuelle priser i Norge. Trykk på logoen til Amazon for å se produktet hos Amazon Tyskland. Prisene nedenfor er statiske og ble hentet inn 7. oktober 2020. Det betyr at du kan finne avvik mot prisbildet i dag.

<-- Billigst

Dyrest -->

[bilde]

Makita drill DDF484RTJ (2x5,0Ah)

3 249,- 5 380,-
[bilde]

Makita borhammer HR2631FTJ (800 watt)

2 499,- 3 699,-
[bilde]

Makita drill DDF481RTJ (2x5,0Ah)

4 134,- 6 121,-
[bilde]

DeWalt borhammer DCH333NT (Uten batteri)

4 087,- 6 450,-
[bilde]

HiKOKI vinkelsliper G13STA (600 watt)

399,- 679,-
[bilde]

Makita drill DDF484Z (Uten batteri)

1 196,- 2 241,-
[bilde]

Bosch borhammer GBH 18V-26 (Uten batteri)

2 845,- 4 559,-
[bilde]

Makita bordsirkelsag 2704N (1650 watt)

8 699,- 14 367,-
[bilde]

DeWalt borhammer D25134K (800 watt)

1 910,- 2 499,-
[bilde]

HiKOKI slagdrill WH18DBDL2 (Uten batteri)

1 879,- 4 590,-
[bilde]

Makita slagdrill DTD152Z (Uten batteri)

789,- 1 754,-
[bilde]

Makita borhammer HR4013C (1100 watt)

5 542,- 9 199,-
[bilde]

HiKOKI vinkelsliper G18DBBVL (Uten batteri)

2 099,- 2 862,-
[bilde]

Bosch drill GSR 18 V-60 C (Uten batteri)

1 739,- 3 029,-
[bilde]

HiKOKI vinkelsliper G23ST (2000 watt)

899,- 2 490,-
[bilde]

Makita sirkelsag DSS610Z (Uten batteri)

1 479,- 2 290,-
[bilde]

Makita borhammer DHR202Z (Uten batteri)

1 529,- 2 512,-
[bilde]

Bosch borhammer GBH 5-40 DCE (1150 watt)

5 045,- 8 099,-
[bilde]

Bosch drill GSR 18V-60 FC SET (Uten batteri)

2 613,- 4 665,-
[bilde]

Makita borhammer DHR264Z (Uten batteri)

2 921,- 3 800,-
[bilde]

Bosch slagdrill GDX 18V-200C (Uten batteri)

1 726,- 3 395,-
[bilde]

Makita stikksag DJV180Z (Uten batteri)

1 790,- 2 899,-
[bilde]

DeWalt borhammer D25033K (710 watt)

1 160,- 1 799,-
[bilde]

Makita slagdrill DTD153Z (Uten batteri)

1 120,- 1 957,-
[bilde]

Makita drill DDF485Z (Uten batteri)

1 392,- 2 172,-
[bilde]

Bosch vinkelsliper GWS 18V-10 C (Uten batteri)

1 717,- 3 545,-
[bilde]

Makita sirkelsag DHS680Z

2 032,- 3 449,-
[bilde]

HiKOKI drill DS18DBL2 (Uten batteri)

2 275,- 2 849,-
[bilde]

Makita sirkelsag DSS501Z (Uten batteri)

1 449,- 2 299,-
[bilde]

Makita stikksag DJV181Z (Uten batteri)

2 226,- 3 383,-
[bilde]

Makita drill DDF481Z (Uten batteri)

1 862,- 3 234,-
[bilde]

Bosch vinkelsliper GWS 12V-76 (Uten batteri)

1 100,- 2 095,-
[bilde]

DeWalt borhammer DCH273NT (Uten batteri)

2 752,- 4 190,-
[bilde]

DeWalt drill DCD791P2 (2x5,0Ah)

2 844,- 3 590,-
[bilde]

HiKOKI stikksag CJ18DSL (Uten batteri)

1 653,- 2 887,-
[bilde]

Bosch borhammer GBH 2-26 F (830 watt)

1 885,- 3 090,-
[bilde]

DeWalt plansliper DWE6411

999,- 1 349,-
[bilde]

Makita drill DDF482RTJ (2x5,0Ah)

2 599,- 4 696,-
[bilde]

Makita plansliper BO3710 (190 watt)

793,- 1 099,-
[bilde]

DeWalt sirkelsag DWE550 (1200 watt)

1 379,- 1 999,-
[bilde]

Makita slagdrill DTD154Z (Uten batteri)

1 473,- 2 499,-
[bilde]

Makita borhammer HR2811FT (800 watt)

3 221,- 4 590,-
[bilde]

Bosch borhammer GBH 8-45 DV (1500 watt)

7 426,- 10 879,-
[bilde]

DeWalt bordsirkelsag DCS7485 (Uten batteri)

7 790,- 9 840,-
[bilde]

Makita drill DDF483Z (Uten batteri)

1 109,- 2 102,-
[bilde]

DeWalt kapp-/gjærsag DWS727 (1675 watt)

8 139,- 11 440,-
[bilde]

Bosch sirkelsag PKS 18 LI (Uten batteri)

829,- 1 048,-
[bilde]

DeWalt stikksag DW333KT (701 watt)

2 399,- 2 799,-
[bilde]

Makita slagdrill DHP481Z (Uten batteri)

2 058,- 3 390,-
[bilde]

HiKOKI borhammer DH18DSL (Uten batteri)

1 775,- 2 489,-

Produkter

<-- Billigst

Dyrest -->

[bilde]

Makita drill DDF484RTJ (2x5,0Ah)

3 249,-

5 380,-

[bilde]

Makita borhammer HR2631FTJ (800 watt)

2 499,-

3 699,-

[bilde]

Makita drill DDF481RTJ (2x5,0Ah)

4 134,-

6 121,-

[bilde]

DeWalt borhammer DCH333NT (Uten batteri)

4 087,-

6 450,-

[bilde]

HiKOKI vinkelsliper G13STA (600 watt)

399,-

679,-

[bilde]

Makita drill DDF484Z (Uten batteri)

1 196,-

2 241,-

[bilde]

Bosch borhammer GBH 18V-26 (Uten batteri)

2 845,-

4 559,-

[bilde]

Makita bordsirkelsag 2704N (1650 watt)

8 699,-

14 367,-

[bilde]

DeWalt borhammer D25134K (800 watt)

1 910,-

2 499,-

[bilde]

HiKOKI slagdrill WH18DBDL2 (Uten batteri)

1 879,-

4 590,-

[bilde]

Makita slagdrill DTD152Z (Uten batteri)

789,-

1 754,-

[bilde]

Makita borhammer HR4013C (1100 watt)

5 542,-

9 199,-

[bilde]

HiKOKI vinkelsliper G18DBBVL (Uten batteri)

2 099,-

2 862,-

[bilde]

Bosch drill GSR 18 V-60 C (Uten batteri)

1 739,-

3 029,-

[bilde]

HiKOKI vinkelsliper G23ST (2000 watt)

899,-

2 490,-

[bilde]

Makita sirkelsag DSS610Z (Uten batteri)

1 479,-

2 290,-

[bilde]

Makita borhammer DHR202Z (Uten batteri)

1 529,-

2 512,-

[bilde]

Bosch borhammer GBH 5-40 DCE (1150 watt)

5 045,-

8 099,-

[bilde]

Bosch drill GSR 18V-60 FC SET (Uten batteri)

2 613,-

4 665,-

[bilde]

Makita borhammer DHR264Z (Uten batteri)

2 921,-

3 800,-

[bilde]

Bosch slagdrill GDX 18V-200C (Uten batteri)

1 726,-

3 395,-

[bilde]

Makita stikksag DJV180Z (Uten batteri)

1 790,-

2 899,-

[bilde]

DeWalt borhammer D25033K (710 watt)

1 160,-

1 799,-

[bilde]

Makita slagdrill DTD153Z (Uten batteri)

1 120,-

1 957,-

[bilde]

Makita drill DDF485Z (Uten batteri)

1 392,-

2 172,-

[bilde]

Bosch vinkelsliper GWS 18V-10 C (Uten batteri)

1 717,-

3 545,-

[bilde]

Makita sirkelsag DHS680Z

2 032,-

3 449,-

[bilde]

HiKOKI drill DS18DBL2 (Uten batteri)

2 275,-

2 849,-

[bilde]

Makita sirkelsag DSS501Z (Uten batteri)

1 449,-

2 299,-

[bilde]

Makita stikksag DJV181Z (Uten batteri)

2 226,-

3 383,-

[bilde]

Makita drill DDF481Z (Uten batteri)

1 862,-

3 234,-

[bilde]

Bosch vinkelsliper GWS 12V-76 (Uten batteri)

1 100,-

2 095,-

[bilde]

DeWalt borhammer DCH273NT (Uten batteri)

2 752,-

4 190,-

[bilde]

DeWalt drill DCD791P2 (2x5,0Ah)

2 844,-

3 590,-

[bilde]

HiKOKI stikksag CJ18DSL (Uten batteri)

1 653,-

2 887,-

[bilde]

Bosch borhammer GBH 2-26 F (830 watt)

1 885,-

3 090,-

[bilde]

DeWalt plansliper DWE6411

999,-

1 349,-

[bilde]

Makita drill DDF482RTJ (2x5,0Ah)

2 599,-

4 696,-

[bilde]

Makita plansliper BO3710 (190 watt)

793,-

1 099,-

[bilde]

DeWalt sirkelsag DWE550 (1200 watt)

1 379,-

1 999,-

[bilde]

Makita slagdrill DTD154Z (Uten batteri)

1 473,-

2 499,-

[bilde]

Makita borhammer HR2811FT (800 watt)

3 221,-

4 590,-

[bilde]

Bosch borhammer GBH 8-45 DV (1500 watt)

7 426,-

10 879,-

[bilde]

DeWalt bordsirkelsag DCS7485 (Uten batteri)

7 790,-

9 840,-

[bilde]

Makita drill DDF483Z (Uten batteri)

1 109,-

2 102,-

[bilde]

DeWalt kapp-/gjærsag DWS727 (1675 watt)

8 139,-

11 440,-

[bilde]

Bosch sirkelsag PKS 18 LI (Uten batteri)

829,-

1 048,-

[bilde]

DeWalt stikksag DW333KT (701 watt)

2 399,-

2 799,-

[bilde]

Makita slagdrill DHP481Z (Uten batteri)

2 058,-

3 390,-

[bilde]

HiKOKI borhammer DH18DSL (Uten batteri)

1 775,-

2 489,-

Motta nyhetsbrev fra Plankepriser

Plankepriser sitt nyhetsbrev er for deg som ønsker innsikt om byggevarebransjen i Norge. Vi analyserer priser, produkter og dagsaktuelle temaer om byggevarer. Det kommer vanligvis ett til to nyhetsbrev i måneden og du kan melde deg av når som helst. Vi deler ikke e-post adressen din med noen andre.

* påkrevd felt