K257

1 treff i søk etter K257

▼ Vis filter

Produkttype

Armeringsnett (x)

Teknisk standard

B500NA (x)

Profil

maskevidde 150mm (x)

Dimensjon

2x5m (x)

Diameter

7mm (x)

Data til filtreringen er levert av materialpim.com