Ordbok for sement, mørtel, støping og betong

Det er en ganske utbredt begrepsforvirring innenfor murerfaget og de tilhørende byggematerialene. Her kommer en kort forklaring på de ulike ordene og begrepene, slik at du får oversikt over hva som er forkskjellen på sement, mørtel, støping og betong.

Vi starter med en overordnet illustrasjon. Sement og vann blandes til en formbar mørtel eller støpemasse. Noen ganger har man også i en fyllmasse, slik som sand eller småstein. Mørtelen kan formes manuelt eller for eksempel flyte ut til et gulv. Når den herder blir den til betong.

Sement og vann blandes til en mørtel som herder til betong
  • Betong er et solid byggemateriale, som lages ved å blande sement, vann og eventuelt fyllmasse. Blandingen kaldes mørtel og kan formes slik man ønsker. Når blandingen herder blir den til betong.

  • Murstein er stein som brukes til murverk i bygninger og andre konstruksjoner. Det vanligste er å lage murstein av tegl, som er brent leire i gule, brune og røde fargetoner. Men murstein kan også lages av naturstein eller støpte stykker basert på sement og fyllmasse.

  • Mørtel er en formbar masse som består av vann, sement og fyllmiddel (sand, stein, fibermaterialer). Mørtelen brukes til muring, hvor det fyller ut rommet mellom mursteinene og limer disse sammen.

  • Sement er bindemiddelet i betong. Sementen kommer som finmalt pulver og før bruk blir den blandet sammen med vann for å lage en mørtel. Det er også vanlig å tilsette en fyllmasse i mørtelen, f.eks. sand eller stein. De fleste moderne sementer er hydrauliske. Det betyr at sementen herder som følge av en kjemisk reaksjon som oppstår når sementen blandes med vann.

  • Tegl er et keramisk materiale som fremstilles ved brenning av leire. Tegl brukes hovedsaklig til å lage murstein, takstein og fliser til gulv og vegg. Basert på kvaliteten til leira kan teglen ha gule, brune og røde fargetoner.