Svakt fallende byggevarepriser gjennom vinteren 2024

Av: Olav Pekeberg, 19. mars 2024

Byggevareprisene - representert med Plankepriser sin topp-250 indeks - gjorde et lite hopp i oktoberjusteringen høsten 2023. I løpet av noen uker falt prisene tilbake igjen, og gjennom vinteren har byggevareprisene hatt en svakt fallende trend. Fra nyttår til 17. mars falt indeksen fra 142,4 til 141,3 poeng, noe som tilsvarer et fall på 0,8%.

Utviklingen i topp-250 indeksen ser vi i graf 1. Der har vi markert prisjusteringsvinduene 1. april og 1. oktober fra 2021, 2022 og 2023.

To av prisvinduene er markert i grønt: April 2021 og April 2022. Da var det store hopp i byggevareprisene. Hoppet i 2021 var drevet av kraftig ubalanse i tilbud og etterspørsel etter trelast, noe som forverret seg gjennom våren og sommeren og kulminerte i ekstraordinære prishopp i juni og august. Prisvinduet 1. april 2022 var preget av krigsutbruddet i Ukrania, med påfølgende forsyningsproblemer og stigende energipriser.

Fire av prisvinduene er markert i blått: Oktober 2021, Oktober 2022, April 2023 og Oktober 2023. Gjennom alle disse vinduene var det små hopp i byggevareprisene. Men det er verdt å merke seg at prisbanen har vært i en generelt flat eller fallende trend, og de små prishoppene har stort sett blitt jevnet ut i løpet av noen uker. Det er meldt et lite hopp igjen i April 2024. Det blir spennende å se hva som skjer i løpet av april/mai: Faller indeksen tilbake enda en gang, eller blir det et varig hopp?

Det er viktig å være klar over at topp-250 indeksen inneholder mye trelast, og derfor påvirkes sterkt av volatiliteten vi har sett i trelastprisene de siste årene.

Graf 1:

Topp-250 indeksen består av de 250 mest solgte byggevarene i Norge. Prisene er indeksert til 100 poeng 1. januar 2020. Kampanjepriser er ekskludert.

Siste år: SSB KPI økte mer enn de fleste byggevarer

Siste rapport fra SSB viser at KPI økte 4,5% fra februar 2023 til februar 2024. En stund var det slik at byggevarene økte langt mer i pris enn øvrige priser i samfunnet, men det siste året har de fleste varekategoriene hatt en mildere prisvekst enn KPI fra SSB. I grafen under ser vi at store og viktige kategorier som plater, trelast, gulv og isolasjon er godt under 4,5% prisvekst. Det betyr at byggevarer relativt sett har blitt billigere det siste året.

Graf 2:

Kraftig prisvekst siden før korona

Om vi derimot strekker blikket lenger tilbake, ser vi at byggevareprisene har økt mye siden før korona. I graf 3 har vi hentet ut prisendringen per kategori mellom mars 2020 og mars 2024. Dvs. rett før koronaepidimen dukket opp og tok inflasjonen med seg. Vi ser at det er stor variasjon i de ulike kategoriene, fra VVS som kun har økt 20% i pris til trelast og isolasjon som har økt rett over 50% til takprodukter som har økt over 60%.

Graf 3:

Graf 4:

Prisutvikling for utvalgte takprodukter

De siste årene har det vært mye fokus på trevareprisene. Men som vi så over har takprodukter faktisk økt mer i pris enn trelast de siste fire årene. For å gjøre prisendringen håndgripelig har vi valgt ut 12 populære takprodukter. I grafene under ser vi markedsprisen på disse produktene siden januar 2020. Som vi ser ble mye av prisveksten tatt ut i 2022. Før musepekeren over grafen for å se prisen per dag.

Disse grafene er hentet fra analysemodulene i Plankepriser. Om du ikke er kunde i dag, kan du se tilsvarende grafer for et lite utvalg byggevarer her: Prisutvikling for byggevarer

Takstein bmi Zanda protector svart normalstein

Siste år: -1.7% , måned: +0.6% , uke: 0.0%

1.jan 2020 1.jul 1.jan 2021 1.jul 1.jan 2022 1.jul 1.jan 2023 1.jul 1.jan 2024 18.mar 28 24 20 16 12 8 4 0 1. Jan 20 18,15 2. Jan 20 18,15 3. Jan 20 18,15 4. Jan 20 18,15 5. Jan 20 18,15 6. Jan 20 18,15 7. Jan 20 18,15 8. Jan 20 18,45 9. Jan 20 18,67 10. Jan 20 18,67 11. Jan 20 18,67 12. Jan 20 18,67 13. Jan 20 18,67 14. Jan 20 18,45 15. Jan 20 18,67 16. Jan 20 18,67 17. Jan 20 18,67 18. Jan 20 18,67 19. Jan 20 18,67 20. Jan 20 18,67 21. Jan 20 18,67 22. Jan 20 18,67 23. Jan 20 18,67 24. Jan 20 18,67 25. Jan 20 18,67 26. Jan 20 18,67 27. Jan 20 18,67 28. Jan 20 18,67 29. Jan 20 18,67 30. Jan 20 18,67 31. Jan 20 18,67 1. Feb 20 18,67 2. Feb 20 18,67 3. Feb 20 18,67 4. Feb 20 18,67 5. Feb 20 18,67 6. Feb 20 18,67 7. Feb 20 18,67 8. Feb 20 18,67 9. Feb 20 18,67 10. Feb 20 18,67 11. Feb 20 18,67 12. Feb 20 18,67 13. Feb 20 18,67 14. Feb 20 18,67 15. Feb 20 18,67 16. Feb 20 18,67 17. Feb 20 18,67 18. Feb 20 18,67 19. Feb 20 18,67 20. Feb 20 18,67 21. Feb 20 18,67 22. Feb 20 18,67 23. Feb 20 18,67 24. Feb 20 18,67 25. Feb 20 18,67 26. Feb 20 18,67 27. Feb 20 18,67 28. Feb 20 18,67 29. Feb 20 18,67 1. Mar 20 18,67 2. Mar 20 18,67 3. Mar 20 18,67 4. Mar 20 18,67 5. Mar 20 18,30 6. Mar 20 18,30 7. Mar 20 18,30 8. Mar 20 18,30 9. Mar 20 18,30 10. Mar 20 18,30 11. Mar 20 18,30 12. Mar 20 18,30 13. Mar 20 18,30 14. Mar 20 18,30 15. Mar 20 18,30 16. Mar 20 18,30 17. Mar 20 18,30 18. Mar 20 18,30 19. Mar 20 18,30 20. Mar 20 18,30 21. Mar 20 18,30 22. Mar 20 18,30 23. Mar 20 18,30 24. Mar 20 18,30 25. Mar 20 18,30 26. Mar 20 18,30 27. Mar 20 18,30 28. Mar 20 18,30 29. Mar 20 18,30 30. Mar 20 18,30 31. Mar 20 18,30 1. Apr 20 18,32 2. Apr 20 18,32 3. Apr 20 18,38 4. Apr 20 18,38 5. Apr 20 18,38 6. Apr 20 17,85 7. Apr 20 17,85 8. Apr 20 17,85 9. Apr 20 17,85 10. Apr 20 17,85 11. Apr 20 17,85 12. Apr 20 17,85 13. Apr 20 17,85 14. Apr 20 17,85 15. Apr 20 17,85 16. Apr 20 17,85 17. Apr 20 17,85 18. Apr 20 18,38 19. Apr 20 18,38 20. Apr 20 18,38 21. Apr 20 18,38 22. Apr 20 18,38 23. Apr 20 18,38 24. Apr 20 18,38 25. Apr 20 18,38 26. Apr 20 18,38 27. Apr 20 18,38 28. Apr 20 18,38 29. Apr 20 18,38 30. Apr 20 18,38 1. Mai 20 18,38 2. Mai 20 18,38 3. Mai 20 18,38 4. Mai 20 18,38 5. Mai 20 18,38 6. Mai 20 18,38 7. Mai 20 18,38 8. Mai 20 18,38 9. Mai 20 18,38 10. Mai 20 18,38 11. Mai 20 18,38 12. Mai 20 18,38 13. Mai 20 18,38 14. Mai 20 18,38 15. Mai 20 18,38 16. Mai 20 18,38 17. Mai 20 18,38 18. Mai 20 18,38 19. Mai 20 18,90 20. Mai 20 18,90 21. Mai 20 18,90 22. Mai 20 18,90 23. Mai 20 18,90 24. Mai 20 18,90 25. Mai 20 18,90 26. Mai 20 18,90 27. Mai 20 18,90 28. Mai 20 18,90 29. Mai 20 18,90 30. Mai 20 18,90 31. Mai 20 18,90 1. Jun 20 18,90 2. Jun 20 18,90 3. Jun 20 18,90 4. Jun 20 18,90 5. Jun 20 18,90 6. Jun 20 18,90 7. Jun 20 18,90 8. Jun 20 18,90 9. Jun 20 18,90 10. Jun 20 18,90 11. Jun 20 18,90 12. Jun 20 18,90 13. Jun 20 18,90 14. Jun 20 18,90 15. Jun 20 18,90 16. Jun 20 18,90 17. Jun 20 18,90 18. Jun 20 18,90 19. Jun 20 18,90 20. Jun 20 18,90 21. Jun 20 18,90 22. Jun 20 18,90 23. Jun 20 18,90 24. Jun 20 18,90 25. Jun 20 18,90 26. Jun 20 18,90 27. Jun 20 18,90 28. Jun 20 18,90 29. Jun 20 18,90 30. Jun 20 18,90 1. Jul 20 18,90 2. Jul 20 18,90 3. Jul 20 18,90 4. Jul 20 18,90 5. Jul 20 18,90 6. Jul 20 18,90 7. Jul 20 18,90 8. Jul 20 18,90 9. Jul 20 18,90 10. Jul 20 18,90 11. Jul 20 18,90 12. Jul 20 18,90 13. Jul 20 18,90 14. Jul 20 18,00 15. Jul 20 18,00 16. Jul 20 18,00 17. Jul 20 18,00 18. Jul 20 18,00 19. Jul 20 18,00 20. Jul 20 18,00 21. Jul 20 18,00 22. Jul 20 18,00 23. Jul 20 18,00 24. Jul 20 18,00 25. Jul 20 18,00 26. Jul 20 18,00 27. Jul 20 18,00 28. Jul 20 18,00 29. Jul 20 18,00 30. Jul 20 18,00 31. Jul 20 18,00 1. Aug 20 18,00 2. Aug 20 18,00 3. Aug 20 18,00 4. Aug 20 18,00 5. Aug 20 18,00 6. Aug 20 18,00 7. Aug 20 18,00 8. Aug 20 18,00 9. Aug 20 18,00 10. Aug 20 18,00 11. Aug 20 18,00 12. Aug 20 18,00 13. Aug 20 18,00 14. Aug 20 18,00 15. Aug 20 18,00 16. Aug 20 18,00 17. Aug 20 18,00 18. Aug 20 18,00 19. Aug 20 18,00 20. Aug 20 18,00 21. Aug 20 18,00 22. Aug 20 18,00 23. Aug 20 18,00 24. Aug 20 18,00 25. Aug 20 18,00 26. Aug 20 18,00 27. Aug 20 18,00 28. Aug 20 18,00 29. Aug 20 18,00 30. Aug 20 18,00 31. Aug 20 18,00 1. Sep 20 18,00 2. Sep 20 18,00 3. Sep 20 18,00 4. Sep 20 18,00 5. Sep 20 18,00 6. Sep 20 18,00 7. Sep 20 17,75 8. Sep 20 17,75 9. Sep 20 17,75 10. Sep 20 17,75 11. Sep 20 17,75 12. Sep 20 17,75 13. Sep 20 17,75 14. Sep 20 17,75 15. Sep 20 17,75 16. Sep 20 17,75 17. Sep 20 17,75 18. Sep 20 17,75 19. Sep 20 17,75 20. Sep 20 18,00 21. Sep 20 18,00 22. Sep 20 18,00 23. Sep 20 18,00 24. Sep 20 18,00 25. Sep 20 18,00 26. Sep 20 18,00 27. Sep 20 18,00 28. Sep 20 18,00 29. Sep 20 18,00 30. Sep 20 18,00 1. Okt 20 18,00 2. Okt 20 18,00 3. Okt 20 18,00 4. Okt 20 18,00 5. Okt 20 18,00 6. Okt 20 18,00 7. Okt 20 18,00 8. Okt 20 18,00 9. Okt 20 18,00 10. Okt 20 18,00 11. Okt 20 18,00 12. Okt 20 18,00 13. Okt 20 18,00 14. Okt 20 18,00 15. Okt 20 18,00 16. Okt 20 18,00 17. Okt 20 18,00 18. Okt 20 18,00 19. Okt 20 18,00 20. Okt 20 18,00 21. Okt 20 18,00 22. Okt 20 18,00 23. Okt 20 18,00 24. Okt 20 18,00 25. Okt 20 18,00 26. Okt 20 18,00 27. Okt 20 18,00 28. Okt 20 18,00 29. Okt 20 18,00 30. Okt 20 18,00 31. Okt 20 18,00 1. Nov 20 18,00 2. Nov 20 18,00 3. Nov 20 18,00 4. Nov 20 18,00 5. Nov 20 18,00 6. Nov 20 18,90 7. Nov 20 18,90 8. Nov 20 18,90 9. Nov 20 17,75 10. Nov 20 17,75 11. Nov 20 17,75 12. Nov 20 17,75 13. Nov 20 17,75 14. Nov 20 17,75 15. Nov 20 17,75 16. Nov 20 17,75 17. Nov 20 17,75 18. Nov 20 17,75 19. Nov 20 17,75 20. Nov 20 17,75 21. Nov 20 17,75 22. Nov 20 17,75 23. Nov 20 17,75 24. Nov 20 17,75 25. Nov 20 17,75 26. Nov 20 17,75 27. Nov 20 17,75 28. Nov 20 17,75 29. Nov 20 17,75 30. Nov 20 17,75 1. Des 20 17,75 2. Des 20 17,75 3. Des 20 17,75 4. Des 20 17,75 5. Des 20 17,75 6. Des 20 17,75 7. Des 20 17,75 8. Des 20 17,75 9. Des 20 17,75 10. Des 20 17,75 11. Des 20 17,75 12. Des 20 17,75 13. Des 20 17,75 14. Des 20 17,75 15. Des 20 17,75 16. Des 20 17,75 17. Des 20 17,75 18. Des 20 17,75 19. Des 20 17,75 20. Des 20 17,75 21. Des 20 17,75 22. Des 20 17,75 23. Des 20 17,75 24. Des 20 17,75 25. Des 20 17,75 26. Des 20 17,75 27. Des 20 17,75 28. Des 20 17,75 29. Des 20 17,75 30. Des 20 17,75 31. Des 20 17,75 1. Jan 21 17,75 2. Jan 21 17,75 3. Jan 21 17,75 4. Jan 21 17,75 5. Jan 21 17,75 6. Jan 21 17,75 7. Jan 21 17,75 8. Jan 21 17,75 9. Jan 21 17,75 10. Jan 21 17,75 11. Jan 21 17,75 12. Jan 21 17,75 13. Jan 21 17,75 14. Jan 21 17,75 15. Jan 21 17,75 16. Jan 21 17,75 17. Jan 21 17,75 18. Jan 21 17,75 19. Jan 21 17,75 20. Jan 21 17,75 21. Jan 21 17,75 22. Jan 21 17,75 23. Jan 21 17,75 24. Jan 21 17,75 25. Jan 21 17,75 26. Jan 21 17,75 27. Jan 21 17,75 28. Jan 21 17,75 29. Jan 21 17,75 30. Jan 21 17,75 31. Jan 21 17,75 1. Feb 21 17,75 2. Feb 21 17,75 3. Feb 21 17,75 4. Feb 21 17,75 5. Feb 21 17,75 6. Feb 21 17,75 7. Feb 21 17,75 8. Feb 21 17,75 9. Feb 21 17,75 10. Feb 21 17,75 11. Feb 21 17,75 12. Feb 21 17,75 13. Feb 21 17,75 14. Feb 21 17,75 15. Feb 21 17,75 16. Feb 21 17,75 17. Feb 21 17,75 18. Feb 21 17,75 19. Feb 21 17,75 20. Feb 21 17,75 21. Feb 21 17,75 22. Feb 21 17,75 23. Feb 21 17,75 24. Feb 21 17,75 25. Feb 21 17,75 26. Feb 21 17,75 27. Feb 21 17,75 28. Feb 21 17,75 1. Mar 21 17,75 2. Mar 21 17,75 3. Mar 21 17,75 4. Mar 21 17,75 5. Mar 21 17,75 6. Mar 21 17,75 7. Mar 21 17,75 8. Mar 21 17,75 9. Mar 21 17,75 10. Mar 21 17,75 11. Mar 21 17,75 12. Mar 21 17,75 13. Mar 21 17,75 14. Mar 21 17,75 15. Mar 21 17,75 16. Mar 21 17,75 17. Mar 21 17,75 18. Mar 21 17,75 19. Mar 21 17,75 20. Mar 21 17,75 21. Mar 21 17,75 22. Mar 21 17,75 23. Mar 21 17,75 24. Mar 21 17,75 25. Mar 21 17,75 26. Mar 21 17,75 27. Mar 21 17,75 28. Mar 21 17,75 29. Mar 21 17,75 30. Mar 21 17,75 31. Mar 21 17,75 1. Apr 21 17,75 2. Apr 21 17,75 3. Apr 21 17,75 4. Apr 21 17,75 5. Apr 21 18,15 6. Apr 21 18,15 7. Apr 21 18,15 8. Apr 21 18,15 9. Apr 21 18,15 10. Apr 21 18,15 11. Apr 21 18,15 12. Apr 21 18,15 13. Apr 21 18,25 14. Apr 21 18,25 15. Apr 21 18,25 16. Apr 21 18,25 17. Apr 21 18,25 18. Apr 21 18,25 19. Apr 21 18,25 20. Apr 21 18,25 21. Apr 21 18,25 22. Apr 21 18,25 23. Apr 21 18,25 24. Apr 21 18,25 25. Apr 21 18,25 26. Apr 21 18,25 27. Apr 21 18,25 28. Apr 21 18,25 29. Apr 21 18,25 30. Apr 21 18,25 1. Mai 21 18,25 2. Mai 21 18,25 3. Mai 21 18,25 4. Mai 21 18,25 5. Mai 21 18,25 6. Mai 21 18,25 7. Mai 21 18,25 8. Mai 21 18,25 9. Mai 21 18,57 10. Mai 21 18,57 11. Mai 21 18,57 12. Mai 21 18,57 13. Mai 21 18,32 14. Mai 21 18,32 15. Mai 21 18,32 16. Mai 21 18,57 17. Mai 21 18,57 18. Mai 21 18,57 19. Mai 21 18,57 20. Mai 21 18,57 21. Mai 21 18,57 22. Mai 21 18,57 23. Mai 21 18,57 24. Mai 21 18,57 25. Mai 21 18,57 26. Mai 21 18,57 27. Mai 21 18,57 28. Mai 21 18,57 29. Mai 21 18,57 30. Mai 21 18,90 31. Mai 21 18,90 1. Jun 21 18,90 2. Jun 21 18,90 3. Jun 21 18,90 4. Jun 21 18,90 5. Jun 21 18,90 6. Jun 21 18,90 7. Jun 21 18,90 8. Jun 21 18,90 9. Jun 21 18,90 10. Jun 21 18,90 11. Jun 21 18,90 12. Jun 21 18,90 13. Jun 21 18,90 14. Jun 21 18,90 15. Jun 21 18,90 16. Jun 21 18,90 17. Jun 21 18,90 18. Jun 21 18,90 19. Jun 21 18,90 20. Jun 21 18,90 21. Jun 21 18,90 22. Jun 21 18,90 23. Jun 21 18,90 24. Jun 21 18,90 25. Jun 21 18,90 26. Jun 21 18,90 27. Jun 21 18,90 28. Jun 21 18,90 29. Jun 21 18,90 30. Jun 21 18,90 1. Jul 21 18,90 2. Jul 21 18,90 3. Jul 21 18,90 4. Jul 21 18,90 5. Jul 21 18,90 6. Jul 21 18,90 7. Jul 21 18,90 8. Jul 21 18,90 9. Jul 21 18,90 10. Jul 21 18,90 11. Jul 21 18,90 12. Jul 21 18,90 13. Jul 21 18,90 14. Jul 21 18,90 15. Jul 21 18,90 16. Jul 21 18,90 17. Jul 21 18,90 18. Jul 21 18,90 19. Jul 21 18,90 20. Jul 21 18,90 21. Jul 21 18,90 22. Jul 21 18,90 23. Jul 21 18,90 24. Jul 21 18,90 25. Jul 21 18,90 26. Jul 21 18,90 27. Jul 21 18,90 28. Jul 21 18,90 29. Jul 21 18,90 30. Jul 21 18,90 31. Jul 21 18,90 1. Aug 21 18,90 2. Aug 21 18,90 3. Aug 21 18,25 4. Aug 21 18,25 5. Aug 21 18,25 6. Aug 21 18,25 7. Aug 21 18,25 8. Aug 21 18,25 9. Aug 21 18,25 10. Aug 21 18,25 11. Aug 21 18,25 12. Aug 21 18,25 13. Aug 21 18,25 14. Aug 21 18,25 15. Aug 21 18,25 16. Aug 21 18,25 17. Aug 21 18,25 18. Aug 21 18,25 19. Aug 21 18,25 20. Aug 21 18,25 21. Aug 21 18,25 22. Aug 21 18,25 23. Aug 21 18,25 24. Aug 21 18,25 25. Aug 21 18,25 26. Aug 21 18,25 27. Aug 21 18,25 28. Aug 21 18,25 29. Aug 21 18,25 30. Aug 21 18,25 31. Aug 21 18,25 1. Sep 21 18,25 2. Sep 21 18,25 3. Sep 21 18,25 4. Sep 21 18,25 5. Sep 21 18,25 6. Sep 21 18,25 7. Sep 21 18,25 8. Sep 21 18,25 9. Sep 21 18,25 10. Sep 21 18,25 11. Sep 21 18,25 12. Sep 21 18,25 13. Sep 21 18,25 14. Sep 21 18,25 15. Sep 21 18,25 16. Sep 21 18,25 17. Sep 21 18,25 18. Sep 21 18,25 19. Sep 21 18,25 20. Sep 21 18,25 21. Sep 21 18,25 22. Sep 21 18,25 23. Sep 21 18,25 24. Sep 21 18,25 25. Sep 21 18,25 26. Sep 21 18,25 27. Sep 21 18,25 28. Sep 21 18,25 29. Sep 21 18,25 30. Sep 21 18,25 1. Okt 21 18,25 2. Okt 21 18,25 3. Okt 21 18,25 4. Okt 21 18,25 5. Okt 21 18,25 6. Okt 21 18,25 7. Okt 21 18,25 8. Okt 21 18,25 9. Okt 21 18,25 10. Okt 21 18,25 11. Okt 21 18,25 12. Okt 21 18,25 13. Okt 21 18,25 14. Okt 21 18,25 15. Okt 21 18,25 16. Okt 21 18,25 17. Okt 21 18,25 18. Okt 21 18,25 19. Okt 21 18,25 20. Okt 21 18,25 21. Okt 21 18,25 22. Okt 21 18,25 23. Okt 21 18,25 24. Okt 21 18,25 25. Okt 21 18,25 26. Okt 21 18,25 27. Okt 21 18,25 28. Okt 21 18,25 29. Okt 21 18,25 30. Okt 21 18,25 31. Okt 21 18,25 1. Nov 21 18,25 2. Nov 21 18,25 3. Nov 21 18,25 4. Nov 21 18,25 5. Nov 21 18,25 6. Nov 21 18,25 7. Nov 21 18,25 8. Nov 21 18,25 9. Nov 21 18,25 10. Nov 21 18,25 11. Nov 21 18,25 12. Nov 21 18,25 13. Nov 21 18,25 14. Nov 21 18,25 15. Nov 21 18,25 16. Nov 21 18,25 17. Nov 21 18,25 18. Nov 21 18,25 19. Nov 21 18,25 20. Nov 21 18,25 21. Nov 21 18,25 22. Nov 21 18,25 23. Nov 21 18,25 24. Nov 21 18,25 25. Nov 21 18,25 26. Nov 21 18,25 27. Nov 21 18,25 28. Nov 21 18,25 29. Nov 21 18,25 30. Nov 21 18,25 1. Des 21 18,25 2. Des 21 18,25 3. Des 21 18,25 4. Des 21 18,25 5. Des 21 18,25 6. Des 21 18,25 7. Des 21 18,25 8. Des 21 18,25 9. Des 21 18,25 10. Des 21 18,25 11. Des 21 18,25 12. Des 21 18,25 13. Des 21 18,25 14. Des 21 18,25 15. Des 21 18,25 16. Des 21 18,25 17. Des 21 18,25 18. Des 21 18,25 19. Des 21 18,25 20. Des 21 18,25 21. Des 21 18,25 22. Des 21 18,25 23. Des 21 18,25 24. Des 21 18,25 25. Des 21 18,25 26. Des 21 18,25 27. Des 21 18,25 28. Des 21 18,25 29. Des 21 18,25 30. Des 21 18,25 31. Des 21 18,25 1. Jan 22 18,25 2. Jan 22 18,25 3. Jan 22 18,25 4. Jan 22 18,25 5. Jan 22 18,25 6. Jan 22 18,25 7. Jan 22 18,25 8. Jan 22 18,25 9. Jan 22 18,25 10. Jan 22 18,25 11. Jan 22 18,25 12. Jan 22 18,25 13. Jan 22 18,25 14. Jan 22 18,25 15. Jan 22 18,25 16. Jan 22 18,25 17. Jan 22 18,25 18. Jan 22 18,25 19. Jan 22 18,25 20. Jan 22 18,25 21. Jan 22 18,25 22. Jan 22 18,25 23. Jan 22 18,25 24. Jan 22 18,25 25. Jan 22 18,25 26. Jan 22 18,25 27. Jan 22 18,25 28. Jan 22 18,25 29. Jan 22 18,25 30. Jan 22 18,25 31. Jan 22 18,25 1. Feb 22 18,25 2. Feb 22 18,25 3. Feb 22 18,25 4. Feb 22 18,25 5. Feb 22 18,25 6. Feb 22 18,25 7. Feb 22 18,25 8. Feb 22 18,25 9. Feb 22 18,25 10. Feb 22 18,25 11. Feb 22 18,25 12. Feb 22 18,25 13. Feb 22 18,25 14. Feb 22 18,25 15. Feb 22 18,25 16. Feb 22 18,25 17. Feb 22 18,32 18. Feb 22 18,32 19. Feb 22 18,32 20. Feb 22 18,32 21. Feb 22 18,32 22. Feb 22 18,32 23. Feb 22 18,32 24. Feb 22 18,32 25. Feb 22 18,32 26. Feb 22 18,32 27. Feb 22 18,32 28. Feb 22 18,32 1. Mar 22 18,32 2. Mar 22 18,32 3. Mar 22 18,32 4. Mar 22 18,32 5. Mar 22 18,32 6. Mar 22 18,32 7. Mar 22 18,32 8. Mar 22 18,32 9. Mar 22 18,07 10. Mar 22 18,07 11. Mar 22 18,07 12. Mar 22 18,07 13. Mar 22 18,07 14. Mar 22 18,07 15. Mar 22 18,07 16. Mar 22 18,07 17. Mar 22 18,07 18. Mar 22 18,07 19. Mar 22 18,07 20. Mar 22 18,07 21. Mar 22 18,07 22. Mar 22 18,07 23. Mar 22 18,07 24. Mar 22 18,07 25. Mar 22 18,07 26. Mar 22 18,07 27. Mar 22 18,07 28. Mar 22 18,32 29. Mar 22 18,32 30. Mar 22 18,32 31. Mar 22 18,32 1. Apr 22 19,89 2. Apr 22 20,20 3. Apr 22 20,20 4. Apr 22 20,50 5. Apr 22 20,50 6. Apr 22 20,50 7. Apr 22 20,50 8. Apr 22 20,50 9. Apr 22 20,50 10. Apr 22 20,50 11. Apr 22 20,50 12. Apr 22 20,50 13. Apr 22 20,50 14. Apr 22 20,50 15. Apr 22 20,50 16. Apr 22 20,50 17. Apr 22 20,50 18. Apr 22 20,50 19. Apr 22 20,50 20. Apr 22 20,50 21. Apr 22 20,50 22. Apr 22 20,50 23. Apr 22 20,50 24. Apr 22 20,50 25. Apr 22 20,50 26. Apr 22 20,50 27. Apr 22 20,50 28. Apr 22 20,50 29. Apr 22 20,50 30. Apr 22 20,50 1. Mai 22 20,50 2. Mai 22 20,50 3. Mai 22 20,50 4. Mai 22 20,50 5. Mai 22 20,50 6. Mai 22 20,50 7. Mai 22 20,50 8. Mai 22 20,50 9. Mai 22 20,50 10. Mai 22 20,50 11. Mai 22 20,50 12. Mai 22 20,50 13. Mai 22 20,50 14. Mai 22 20,50 15. Mai 22 20,50 16. Mai 22 20,50 17. Mai 22 20,50 18. Mai 22 20,50 19. Mai 22 20,50 20. Mai 22 20,50 21. Mai 22 20,50 22. Mai 22 20,50 23. Mai 22 20,50 24. Mai 22 20,50 25. Mai 22 20,50 26. Mai 22 20,50 27. Mai 22 20,50 28. Mai 22 20,50 29. Mai 22 20,70 30. Mai 22 20,70 31. Mai 22 20,70 1. Jun 22 21,95 2. Jun 22 21,95 3. Jun 22 21,95 4. Jun 22 21,95 5. Jun 22 22,10 6. Jun 22 22,10 7. Jun 22 22,10 8. Jun 22 22,10 9. Jun 22 22,10 10. Jun 22 22,10 11. Jun 22 22,45 12. Jun 22 22,45 13. Jun 22 22,45 14. Jun 22 22,45 15. Jun 22 22,45 16. Jun 22 22,45 17. Jun 22 22,45 18. Jun 22 22,45 19. Jun 22 22,45 20. Jun 22 22,45 21. Jun 22 22,45 22. Jun 22 22,45 23. Jun 22 22,45 24. Jun 22 22,45 25. Jun 22 22,45 26. Jun 22 22,45 27. Jun 22 22,45 28. Jun 22 22,45 29. Jun 22 22,45 30. Jun 22 22,45 1. Jul 22 22,45 2. Jul 22 22,45 3. Jul 22 22,45 4. Jul 22 22,45 5. Jul 22 22,45 6. Jul 22 22,45 7. Jul 22 22,45 8. Jul 22 22,45 9. Jul 22 22,45 10. Jul 22 22,45 11. Jul 22 22,45 12. Jul 22 22,45 13. Jul 22 22,45 14. Jul 22 22,45 15. Jul 22 22,45 16. Jul 22 22,45 17. Jul 22 22,45 18. Jul 22 22,45 19. Jul 22 22,45 20. Jul 22 22,45 21. Jul 22 22,45 22. Jul 22 22,45 23. Jul 22 22,45 24. Jul 22 22,45 25. Jul 22 22,45 26. Jul 22 22,45 27. Jul 22 22,45 28. Jul 22 22,45 29. Jul 22 22,45 30. Jul 22 22,45 31. Jul 22 22,45 1. Aug 22 22,45 2. Aug 22 22,45 3. Aug 22 22,45 4. Aug 22 22,45 5. Aug 22 22,45 6. Aug 22 22,45 7. Aug 22 22,45 8. Aug 22 22,45 9. Aug 22 22,45 10. Aug 22 22,45 11. Aug 22 22,45 12. Aug 22 22,45 13. Aug 22 22,45 14. Aug 22 22,45 15. Aug 22 22,45 16. Aug 22 22,45 17. Aug 22 22,45 18. Aug 22 22,45 19. Aug 22 22,45 20. Aug 22 22,45 21. Aug 22 22,45 22. Aug 22 22,45 23. Aug 22 22,45 24. Aug 22 22,45 25. Aug 22 22,45 26. Aug 22 22,45 27. Aug 22 22,45 28. Aug 22 22,45 29. Aug 22 22,45 30. Aug 22 22,45 31. Aug 22 22,45 1. Sep 22 22,45 2. Sep 22 22,45 3. Sep 22 22,45 4. Sep 22 22,45 5. Sep 22 22,45 6. Sep 22 22,45 7. Sep 22 22,45 8. Sep 22 22,45 9. Sep 22 22,45 10. Sep 22 22,45 11. Sep 22 22,45 12. Sep 22 22,45 13. Sep 22 22,45 14. Sep 22 22,45 15. Sep 22 22,45 16. Sep 22 22,45 17. Sep 22 22,45 18. Sep 22 22,45 19. Sep 22 22,45 20. Sep 22 22,27 21. Sep 22 22,27 22. Sep 22 22,27 23. Sep 22 22,27 24. Sep 22 22,27 25. Sep 22 22,27 26. Sep 22 22,27 27. Sep 22 22,27 28. Sep 22 22,27 29. Sep 22 22,27 30. Sep 22 22,27 1. Okt 22 23,32 2. Okt 22 24,42 3. Okt 22 24,90 4. Okt 22 24,90 5. Okt 22 24,32 6. Okt 22 24,32 7. Okt 22 24,32 8. Okt 22 24,32 9. Okt 22 24,32 10. Okt 22 24,32 11. Okt 22 24,32 12. Okt 22 24,32 13. Okt 22 23,75 14. Okt 22 23,75 15. Okt 22 23,75 16. Okt 22 23,75 17. Okt 22 23,75 18. Okt 22 23,75 19. Okt 22 23,90 20. Okt 22 23,90 21. Okt 22 23,90 22. Okt 22 23,90 23. Okt 22 23,90 24. Okt 22 23,90 25. Okt 22 23,90 26. Okt 22 23,90 27. Okt 22 23,90 28. Okt 22 23,90 29. Okt 22 23,90 30. Okt 22 23,90 31. Okt 22 23,90 1. Nov 22 23,90 2. Nov 22 23,90 3. Nov 22 23,90 4. Nov 22 23,90 5. Nov 22 23,90 6. Nov 22 23,90 7. Nov 22 23,90 8. Nov 22 23,90 9. Nov 22 23,90 10. Nov 22 23,90 11. Nov 22 23,90 12. Nov 22 23,90 13. Nov 22 23,90 14. Nov 22 23,90 15. Nov 22 23,90 16. Nov 22 23,90 17. Nov 22 23,90 18. Nov 22 23,90 19. Nov 22 23,90 20. Nov 22 23,90 21. Nov 22 23,90 22. Nov 22 23,90 23. Nov 22 23,90 24. Nov 22 23,90 25. Nov 22 23,90 26. Nov 22 23,90 27. Nov 22 23,90 28. Nov 22 23,90 29. Nov 22 23,90 30. Nov 22 23,90 1. Des 22 23,90 2. Des 22 23,90 3. Des 22 23,90 4. Des 22 23,90 5. Des 22 23,82 6. Des 22 23,75 7. Des 22 23,75 8. Des 22 23,75 9. Des 22 23,75 10. Des 22 23,75 11. Des 22 23,75 12. Des 22 23,75 13. Des 22 24,90 14. Des 22 24,90 15. Des 22 24,90 16. Des 22 24,90 17. Des 22 24,90 18. Des 22 24,90 19. Des 22 24,90 20. Des 22 24,90 21. Des 22 24,90 22. Des 22 24,90 23. Des 22 24,90 24. Des 22 24,90 25. Des 22 24,90 26. Des 22 24,90 27. Des 22 24,90 28. Des 22 24,90 29. Des 22 24,90 30. Des 22 24,90 31. Des 22 24,90 1. Jan 23 24,90 2. Jan 23 24,90 3. Jan 23 24,90 4. Jan 23 24,90 5. Jan 23 24,90 6. Jan 23 24,90 7. Jan 23 24,90 8. Jan 23 24,90 9. Jan 23 24,90 10. Jan 23 24,90 11. Jan 23 24,90 12. Jan 23 24,90 13. Jan 23 24,90 14. Jan 23 24,90 15. Jan 23 24,90 16. Jan 23 24,90 17. Jan 23 24,90 18. Jan 23 24,90 19. Jan 23 24,90 20. Jan 23 24,90 21. Jan 23 24,90 22. Jan 23 24,90 23. Jan 23 24,90 24. Jan 23 24,90 25. Jan 23 24,90 26. Jan 23 24,90 27. Jan 23 24,90 28. Jan 23 24,90 29. Jan 23 24,90 30. Jan 23 24,90 31. Jan 23 24,90 1. Feb 23 24,90 2. Feb 23 24,90 3. Feb 23 24,90 4. Feb 23 24,90 5. Feb 23 24,90 6. Feb 23 24,90 7. Feb 23 24,90 8. Feb 23 24,90 9. Feb 23 24,90 10. Feb 23 24,90 11. Feb 23 24,90 12. Feb 23 24,90 13. Feb 23 24,90 14. Feb 23 24,90 15. Feb 23 24,90 16. Feb 23 24,90 17. Feb 23 24,90 18. Feb 23 24,90 19. Feb 23 24,90 20. Feb 23 24,90 21. Feb 23 24,90 22. Feb 23 24,90 23. Feb 23 24,90 24. Feb 23 24,90 25. Feb 23 24,90 26. Feb 23 24,90 27. Feb 23 24,90 28. Feb 23 24,90 1. Mar 23 24,90 2. Mar 23 24,90 3. Mar 23 24,90 4. Mar 23 24,90 5. Mar 23 24,90 6. Mar 23 24,90 7. Mar 23 24,90 8. Mar 23 24,90 9. Mar 23 24,90 10. Mar 23 24,90 11. Mar 23 24,90 12. Mar 23 24,90 13. Mar 23 24,90 14. Mar 23 24,90 15. Mar 23 24,90 16. Mar 23 24,90 17. Mar 23 24,32 18. Mar 23 24,32 19. Mar 23 24,32 20. Mar 23 24,32 21. Mar 23 24,32 22. Mar 23 24,32 23. Mar 23 24,32 24. Mar 23 24,32 25. Mar 23 24,32 26. Mar 23 24,32 27. Mar 23 24,32 28. Mar 23 24,32 29. Mar 23 24,32 30. Mar 23 24,32 31. Mar 23 24,32 1. Apr 23 24,90 2. Apr 23 24,90 3. Apr 23 24,90 4. Apr 23 24,90 5. Apr 23 24,40 6. Apr 23 24,40 7. Apr 23 24,40 8. Apr 23 24,40 9. Apr 23 24,40 10. Apr 23 24,40 11. Apr 23 24,40 12. Apr 23 24,40 13. Apr 23 24,40 14. Apr 23 24,40 15. Apr 23 24,40 16. Apr 23 24,40 17. Apr 23 24,40 18. Apr 23 24,40 19. Apr 23 24,40 20. Apr 23 24,40 21. Apr 23 24,40 22. Apr 23 24,40 23. Apr 23 24,40 24. Apr 23 24,40 25. Apr 23 24,40 26. Apr 23 24,40 27. Apr 23 24,40 28. Apr 23 24,40 29. Apr 23 24,40 30. Apr 23 24,40 1. Mai 23 24,40 2. Mai 23 24,40 3. Mai 23 24,40 4. Mai 23 24,40 5. Mai 23 24,40 6. Mai 23 24,40 7. Mai 23 24,40 8. Mai 23 23,90 9. Mai 23 23,90 10. Mai 23 23,90 11. Mai 23 23,90 12. Mai 23 23,90 13. Mai 23 23,90 14. Mai 23 23,90 15. Mai 23 23,90 16. Mai 23 23,90 17. Mai 23 23,90 18. Mai 23 23,90 19. Mai 23 23,90 20. Mai 23 23,90 21. Mai 23 23,90 22. Mai 23 23,90 23. Mai 23 23,90 24. Mai 23 23,90 25. Mai 23 23,90 26. Mai 23 23,90 27. Mai 23 23,90 28. Mai 23 23,90 29. Mai 23 23,90 30. Mai 23 23,90 31. Mai 23 23,90 1. Jun 23 23,90 2. Jun 23 23,90 3. Jun 23 23,90 4. Jun 23 23,90 5. Jun 23 23,90 6. Jun 23 23,90 7. Jun 23 23,90 8. Jun 23 23,90 9. Jun 23 23,90 10. Jun 23 23,90 11. Jun 23 23,75 12. Jun 23 23,75 13. Jun 23 23,75 14. Jun 23 23,75 15. Jun 23 23,75 16. Jun 23 23,75 17. Jun 23 23,75 18. Jun 23 23,75 19. Jun 23 23,75 20. Jun 23 23,75 21. Jun 23 23,75 22. Jun 23 23,75 23. Jun 23 23,75 24. Jun 23 23,75 25. Jun 23 23,75 26. Jun 23 23,75 27. Jun 23 23,75 28. Jun 23 23,75 29. Jun 23 23,75 30. Jun 23 23,75 1. Jul 23 23,75 2. Jul 23 23,75 3. Jul 23 23,75 4. Jul 23 23,75 5. Jul 23 23,75 6. Jul 23 23,75 7. Jul 23 23,75 8. Jul 23 23,75 9. Jul 23 23,75 10. Jul 23 23,75 11. Jul 23 23,75 12. Jul 23 23,75 13. Jul 23 23,75 14. Jul 23 23,75 15. Jul 23 23,75 16. Jul 23 23,75 17. Jul 23 23,75 18. Jul 23 23,75 19. Jul 23 23,75 20. Jul 23 23,75 21. Jul 23 23,75 22. Jul 23 23,75 23. Jul 23 23,75 24. Jul 23 23,75 25. Jul 23 23,75 26. Jul 23 23,75 27. Jul 23 23,75 28. Jul 23 23,75 29. Jul 23 23,75 30. Jul 23 23,75 31. Jul 23 23,75 1. Aug 23 23,75 2. Aug 23 23,75 3. Aug 23 23,75 4. Aug 23 23,75 5. Aug 23 23,75 6. Aug 23 23,75 7. Aug 23 23,75 8. Aug 23 23,75 9. Aug 23 23,75 10. Aug 23 23,75 11. Aug 23 23,75 12. Aug 23 23,75 13. Aug 23 23,75 14. Aug 23 23,75 15. Aug 23 23,75 16. Aug 23 23,75 17. Aug 23 23,75 18. Aug 23 23,75 19. Aug 23 23,75 20. Aug 23 23,75 21. Aug 23 23,75 22. Aug 23 23,75 23. Aug 23 23,75 24. Aug 23 23,75 25. Aug 23 23,75 26. Aug 23 23,75 27. Aug 23 23,75 28. Aug 23 23,75 29. Aug 23 23,75 30. Aug 23 23,75 31. Aug 23 23,75 1. Sep 23 23,75 2. Sep 23 23,75 3. Sep 23 23,75 4. Sep 23 23,75 5. Sep 23 23,75 6. Sep 23 23,75 7. Sep 23 23,75 8. Sep 23 23,75 9. Sep 23 23,75 10. Sep 23 23,75 11. Sep 23 23,75 12. Sep 23 23,75 13. Sep 23 23,75 14. Sep 23 23,75 15. Sep 23 23,75 16. Sep 23 23,75 17. Sep 23 23,75 18. Sep 23 23,75 19. Sep 23 23,75 20. Sep 23 23,75 21. Sep 23 23,75 22. Sep 23 23,75 23. Sep 23 23,75 24. Sep 23 23,75 25. Sep 23 23,75 26. Sep 23 23,75 27. Sep 23 23,75 28. Sep 23 23,75 29. Sep 23 23,75 30. Sep 23 23,75 1. Okt 23 23,75 2. Okt 23 23,75 3. Okt 23 23,75 4. Okt 23 23,75 5. Okt 23 23,75 6. Okt 23 23,75 7. Okt 23 23,75 8. Okt 23 23,75 9. Okt 23 23,75 10. Okt 23 23,75 11. Okt 23 23,75 12. Okt 23 23,75 13. Okt 23 23,75 14. Okt 23 23,75 15. Okt 23 23,75 16. Okt 23 23,75 17. Okt 23 23,75 18. Okt 23 23,75 19. Okt 23 23,75 20. Okt 23 23,75 21. Okt 23 23,75 22. Okt 23 23,75 23. Okt 23 21,90 24. Okt 23 21,90 25. Okt 23 21,90 26. Okt 23 21,90 27. Okt 23 21,90 28. Okt 23 21,90 29. Okt 23 21,90 30. Okt 23 21,90 31. Okt 23 21,90 1. Nov 23 21,90 2. Nov 23 21,90 3. Nov 23 21,90 4. Nov 23 21,90 5. Nov 23 21,90 6. Nov 23 21,90 7. Nov 23 21,90 8. Nov 23 21,90 9. Nov 23 21,90 10. Nov 23 21,90 11. Nov 23 21,90 12. Nov 23 23,75 13. Nov 23 23,75 14. Nov 23 23,75 15. Nov 23 23,75 16. Nov 23 23,75 17. Nov 23 23,75 18. Nov 23 23,75 19. Nov 23 23,75 20. Nov 23 23,75 21. Nov 23 23,75 22. Nov 23 23,75 23. Nov 23 23,75 24. Nov 23 23,75 25. Nov 23 23,75 26. Nov 23 23,75 27. Nov 23 23,75 28. Nov 23 23,75 29. Nov 23 23,75 30. Nov 23 23,75 1. Des 23 23,75 2. Des 23 23,75 3. Des 23 23,75 4. Des 23 23,75 5. Des 23 23,75 6. Des 23 23,75 7. Des 23 23,75 8. Des 23 23,75 9. Des 23 23,75 10. Des 23 23,75 11. Des 23 23,75 12. Des 23 23,75 13. Des 23 23,75 14. Des 23 23,75 15. Des 23 23,75 16. Des 23 23,75 17. Des 23 23,75 18. Des 23 23,75 19. Des 23 23,75 20. Des 23 23,75 21. Des 23 23,75 22. Des 23 23,75 23. Des 23 23,75 24. Des 23 23,75 25. Des 23 23,75 26. Des 23 23,75 27. Des 23 23,75 28. Des 23 23,75 29. Des 23 23,75 30. Des 23 23,75 31. Des 23 23,75 1. Jan 24 23,75 2. Jan 24 23,75 3. Jan 24 23,75 4. Jan 24 23,75 5. Jan 24 23,75 6. Jan 24 23,75 7. Jan 24 23,75 8. Jan 24 23,75 9. Jan 24 23,75 10. Jan 24 23,75 11. Jan 24 23,75 12. Jan 24 23,75 13. Jan 24 23,75 14. Jan 24 23,75 15. Jan 24 23,75 16. Jan 24 23,75 17. Jan 24 23,75 18. Jan 24 23,75 19. Jan 24 23,75 20. Jan 24 23,75 21. Jan 24 23,75 22. Jan 24 23,75 23. Jan 24 23,75 24. Jan 24 23,75 25. Jan 24 23,75 26. Jan 24 23,75 27. Jan 24 23,75 28. Jan 24 23,75 29. Jan 24 23,75 30. Jan 24 23,75 31. Jan 24 23,75 1. Feb 24 23,75 2. Feb 24 23,75 3. Feb 24 23,75 4. Feb 24 23,75 5. Feb 24 23,75 6. Feb 24 23,75 7. Feb 24 23,75 8. Feb 24 23,75 9. Feb 24 23,75 10. Feb 24 23,75 11. Feb 24 23,75 12. Feb 24 23,75 13. Feb 24 23,75 14. Feb 24 23,75 15. Feb 24 23,75 16. Feb 24 23,75 17. Feb 24 23,75 18. Feb 24 23,75 19. Feb 24 23,75 20. Feb 24 23,75 21. Feb 24 23,75 22. Feb 24 23,75 23. Feb 24 23,75 24. Feb 24 23,75 25. Feb 24 23,75 26. Feb 24 23,75 27. Feb 24 23,75 28. Feb 24 23,75 29. Feb 24 23,75 1. Mar 24 23,75 2. Mar 24 23,75 3. Mar 24 23,75 4. Mar 24 23,75 5. Mar 24 23,75 6. Mar 24 23,75 7. Mar 24 23,75 8. Mar 24 23,90 9. Mar 24 23,90 10. Mar 24 23,90 11. Mar 24 23,90 12. Mar 24 23,90 13. Mar 24 23,90 14. Mar 24 23,90 15. Mar 24 23,90 16. Mar 24 23,90 17. Mar 24 23,90 18. Mar 24 23,90