Byggevareprisene har falt tilbake igjen etter oktoberjusteringen

Av: Olav Pekeberg, 3. desember 2023

Byggevareprisene - representert med Plankepriser sin topp-250 indeks - gjorde et lite hopp i oktoberjusteringen. Prisene har imidlertid falt tilbake de siste 60 dagene, og hoppet 1. oktober er i realiteten utlignet. Indeksen står nå i 141,1 poeng mot 140,9 poeng tidlig i september (altså før oktoberjusteringen).

Utviklingen i topp-250 indeksen ser vi i graf 1. Der har vi markert prisjusteringsvinduene 1. april og 1. oktober fra 2021, 2022 og 2023.

To av prisvinduene er markert i grønt: April 2021 og April 2022. Da var det store hopp i byggevareprisene. Hoppet i 2021 var drevet av kraftig ubalanse i tilbud og etterspørsel etter trelast, noe som forverret seg gjennom våren og sommeren og kulminerte i ekstraordinære prishopp i juni og august. Prisvinduet 1. april 2022 var preget av krigsutbruddet i Ukrania, med påfølgende forsyningsproblemer og stigende energipriser.

Fire av prisvinduene er markert i blått: Oktober 2021, Oktober 2022, April 2023 og Oktober 2023. Gjennom alle disse vinduene var det små hopp i byggevareprisene. Men det er verdt å merke seg at prisbanen har vært i en generelt flat eller fallende trend, og de små prishoppene har stort sett blitt jevnet ut i løpet av noen uker. For å forstå hva som egentlig skjer, må vi bryte opp dataen og få frem flere detaljer. Det gjør vi i neste avsnitt.

Graf 1:

Topp-250 indeksen består av de 250 mest solgte byggevarene i Norge. Prisene er indeksert til 100 poeng 1. januar 2020. Kampanjepriser er ekskludert.

Varekategoriene trekker i ulike retninger

I de tre neste grafene har vi filtrert topp-250 indeksen for "trelast" og "maling, tapet og lim" og "tyngre byggevarer".

Både trelast og maling hadde markerte prishopp 1. oktober. Begge kategoriene har så falt litt tilbake, men ikke nok til å utligne økingen 1. oktober.

I graf 4 oppdager vi et annet mønster. Her fokuserer vi på "tyngre byggevarer" (vindsperrer, papp, mørtel, betong, kamstål og armeringsnett). Disse varene har vært i en jevnt fallende trend siden forrige sommer, og fallet fortsetter gjennom oktoberjusteringen.

Det som skjer når de små hoppene utlignes er altså: Noen varekategorier gjør et hopp i justeringsvinduet, mens andre varekategorier er i en kontinuerlig fallende trend og i løpet av noen uker trekker dette hele indeksen tilbake til før prisjusteringsvinduet.

Graf 2:

Topp-250 indeksen, filtrert for trelast.

Graf 3:

Topp-250 indeksen, filtrert for maling.

Graf 4:

Topp-250 indeksen, filtrert for byggevarer (stål, betong, ++).

Motta nyhetsbrev fra Plankepriser

Plankepriser sitt nyhetsbrev er for deg som ønsker innsikt om byggevarebransjen i Norge. Vi analyserer priser, produkter og dagsaktuelle temaer om byggevarer. Det kommer vanligvis ett til to nyhetsbrev i måneden og du kan melde deg av når som helst. Vi deler ikke e-post adressen din med noen andre.

* påkrevd felt