Byggevareprisene øker i alle varekategorier

Av: Olav Pekeberg, 19. april 2022

1. april: Isolasjon, gulv og tak økte mest

1. april økte prisen på en rekke byggevarer. De siste to årene har det vært mange ekstraordinære prisøkinger, men justeringen 1. april følger de normale vinduene med justering 1. april og 1. oktober. Nivået er dog høyere enn det man tidligere har ansett for normalt, selv om det er mindre dramatisk enn vi har sett ellers i covid. Trelast er nå en av kategoriene som øker minst i pris med +4,8% (grafen under), mens isolasjon, gulv og takprodukter øker mest med henholdsvis +11,8%, +9,7% og +9,6%.

Trelast har økt klart mest gjennom covid

Med alle de ordinære og ekstraordinære prisjusteringene som har vært de siste to årene er det lett å miste oversikten over totalbildet. I grafen under ser vi de samme varekategoriene som over, men vi trekker tidsserien tilbake til mars 2020. Det viser tydelig effekten av covid på byggevareprisene. Halvparten av kategoriene har økt 25% eller mer i pris, og trelast er opp mer enn 70%. Som vi ser lenger ned i artikkelen har de viktigste underkategoriene av trelast mer enn doblet seg i pris.

Den minste prisøkingen har vært på varekategorier som i stor grad importeres fra Asia. Her er det viktig å følge med fremover, siden den pågående nedstengingen i Kina kan gi midlertidig redusert varetilgang.

Betydelig variasjon innad i trelast- og platekategorien

I de neste grafene driller vi videre ned i trelast- og platekategoriene, og ser relativt store forskjeller per underkategori. Trelast er totalt sett opp 71,2% (grafen over), men de viktigste underkategoriene har økt betydelig mer i pris. Konstruksjonsvirke, kledning og forskaling har mer enn doblet seg i pris siden før covid, og dette gir et mer presist bilde av hvordan økte trelastpriser virker inn på byggekostnaden i Norge.

Vi ser samme tendens for plater. OSB-plater er opp nesten 80%, mens gipsplater har hatt en "beskjeden" prisøking på rundt 30%.

Motta nyhetsbrev fra Plankepriser

Plankepriser sitt nyhetsbrev er for deg som ønsker innsikt om byggevarebransjen i Norge. Vi analyserer priser, produkter og dagsaktuelle temaer om byggevarer. Det kommer vanligvis ett til to nyhetsbrev i måneden og du kan melde deg av når som helst. Vi deler ikke e-post adressen din med noen andre.

* påkrevd felt